Kulturkonferansen «Mind the gap»

Tid: torsdag 24.05.2018 - fredag 25.05.2018
Sted: Lillestrøm
Arrangør: Akershus fylkeskommune

Beskrivelse

Akershus fylkeskommune, herunder inkludert fylkesbiblioteket, inviterer til kulturkonferanse. Konferansen er et direkte resultat av inkluderende kulturliv som ett av fire store satsingsområder i Kulturplan for Akershus 2016-2023. . Konferansen har fått navnet «Mind the gap», en tittel som henviser til at det er et helt tydelig gap mellom hvordan kulturinstitusjonene jobber med mangfold, og hvordan mangfoldsfeltet utvikler seg utenfor institusjonene.

Biblioteksektoren er blant annet representert ved Enebakk bibliotek som vil presentere hvordan de har jobbet med skrivekurs for flykninger.

Etter to lærerike dager er målet at alle som har deltatt på konferansen skal kunne gå tilbake på jobb og gjøre noen konkrete endringer. Det trenger ikke å være komplisert eller revolusjonært, men noe som gjør at man bidrar til å bygge ned barrierer for deltakelse.

Les mer om program og påmelding her