Kultur over grenser

Tid: onsdag 23.01.2019 - torsdag 24.01.2019
Sted: Bærum kulturhus
Arrangør: Kulturrådet, Forskningsrådet, Diku, Bufdir, Nik, NOKU, og Akershus fylkeskommune.

Beskrivelse

Hvordan få bedre kjennskap til samarbeidsprosjekter i Europa og Norden, og hvordan lykkes med støtteordninger og søknader? Kulturrådet inviterer til konferanse om kunst og kultur i europeiske støtte- og samarbeidsordninger.

Konferansen er en møteplass for alle som vil lære mer om internasjonalt kultursamarbeid og som ønsker å utvikle et prosjekt og/eller møte potensielle samarbeidspartnere.

Les mer og meld deg på