Internasjonalt samarbeid i voksenopplæringen: Informasjons- og inspirasjonsmøte

Tid: 12:00–15:00 onsdag 06.12.2017
Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Arrangør: SIU – Senter for internasjonalisering av utdanning

Beskrivelse

Alle instanser, skoler og andre, som legger til rette for voksnes læring, kan søke støtte til tverrnasjonalt samarbeid. Men hvorfor skal vi samarbeid på tvers av landegrensene, hvilke støtteordninger finnes for slikt samarbeid, og hva slags erfaringer har de som har hatt slikt samarbeid? Dette er tema for møtet 6. desember!

Se Program og informasjon om påmelding