Innovasjon, kreativitet og flerkulturelle tjenester i bibliotek

Tid: 09:00-15:00 torsdag 22.03.2018
Sted: Fylkeshuset Lillehammer, møterom Nord + Sør
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek og Hedmark fylkesbibliotek

Beskrivelse

Vi inviterer til workshop/seminar hvor vi introduserer et nyutviklet opplæringsmateriell for bibliotekansatte som ønsker å videreutvikle biblioteket i sitt lokalsamfunn.  Fokuset er på voksnes læring i biblioteket, men vil også kunne brukes i arbeidet med andre målgrupper.

Dere som deltar, vil bli introdusert for deler av materialet og får prøve dere på noen av oppgavene knyttet til innovasjon, kreativitet og flerkulturelle tjenester i bibliotekene. Workshopen vil bli en blanding av inspirasjon, informasjon og refleksjon, og passer både for folkebibliotekansatte og bibliotekarer i videregående skole.

Kl. 13.00 – 15.00 «Shared reading»

Etter lunsj vil vi forflytte oss til Lillehammer bibliotek hvor vi får en introduksjon til biblioterapi-metoden «Shared Reading» med Linda Schade Andersen, bibliotekar på Oslo Universitetssykehus.

Biblioterapi er «bruken av bøker for å fremme menneskers psykiske helse og personlige vekst». «Shared Reading» betyr delt leseopplevelse, og er en samling av mennesker som leser en bok høyt sammen, for å deretter å snakke om leseopplevelsen.

Du kan lese mer om «Shared Reading» på NBF Hordaland sine nettsider eller på litteraturbloggen til Deichmanske bibliotek.

Seminaret er gratis og lunsj er inkludert.

PÅMELDING HER