IFLA satelittkonferanse. Managing change: Library transitions

Tid: tirsdag 15.08.2017 - torsdag 17.08.2017
Sted:
Arrangør: IFLA Section for Public Libraries og IFLA Managment and Marketing Section

Beskrivelse

Målgruppen for konferansen er  ansatte i både folke- og fagbibliotek. Mye av programmet er seksjonsdelt.

Vi håper at mange norske og nordiske bibliotekarer benytter anledningen til å treffe både internasjonale foredragsholdere og et internasjonalt publikum!

Lenke til konferansen med program og påmeldingsskjema finner du her