Haakon Nyhuus-seminaret 2018: Saman om lesing

Tid: 10.00-15.30 torsdag 29.11.2018
Sted: Auditoriet, Nasjonalbiblioteket
Arrangør: Nasjonalbiblioteket og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Beskrivelse

Nasjonalbiblioteket saman med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek ønskjer med Haakon Nyhuus-seminaret i 2018 å synleggjera utviklingsarbeidet som skjer i samarbeidet mellom folkebibliotek og skule. Ulike utviklingsprosjekt på dette feltet vil verte presenterte for å dela kunnskap og erfaringar frå prosessar og for å vise kva utfordringar og moglegheiter som finst. Lesing står sentralt i dette samarbeidet, og erfaringskonferansen vil slik også vere ei førebuing til Bokåret 2019.

Elise Seip Tønnessen, professor ved Universitetet i Agder, er invitert til å halde hovudforedraget om lesing og møte med barnelitteraturen.

Møteleiar: Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef Sogn og Fjordane

Seminaret vil bli direktestrøymd/gjort opptak av.

Program:

09.00: Registrering og kaffi/te

10.00: Velkomen ved Aslak Sira Myhre, direktør Nasjonalbiblioteket

10:15: Møte med barnelitteraturen: å skape gode leseopplevelser i bibliotek og skole. Elise Seip Tønnessen, professor ved Universitetet i Agder

11.00: Sommerles. Pernilla Slotte Hjermann, rådgjevar Vestfold fylkesbibliotek, og Lidun Hareid, forskar ved Møreforskning, Molde.

11.30: Lunsj i Slottsbiblioteket

12.15: Samhandlingsmodeller for kombibibliotek. Mari Eeg, bibliotekleiar Rygge bibliotek, og Elisabeth Dyhre, rektor ved Rygge ungdomsskole

12.45: Bedre bibliotek til barn og unge.  Paul Henrik Kielland, biblioteksjef ved Tromsø bibliotek.

13.15: Spør en smarting. Mette Westgaard, biblioteksjef ved Ringsaker bibliotek, og prosjektleiar Linda Brandal

13.45: PAUSE

14.00: Lesarhistoria – ny veg til lesaren. Bente Lund, rådgjevar Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

14.30: Læringsglede og innovasjon. Marit Fidje, fagleiar Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

15.00: Barnebokbad. Hege Gjerdbakken, barnebibliotekar Lillehammer bibliotek, og samarbeidspartnarar Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord

15.30: Avslutning

Deltaking på seminaret er gratis, lunsj inkludert. 

Påmeldingsinformasjon finn de her