Bibliotek i utvikling – Haakon Nyhuus-seminaret 2017

Tid: 12:00-15:30 onsdag 29.11.2017
Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Solli Plass
Arrangør: Nasjonalbiblioteket

Beskrivelse

En av oppgavene til Nasjonalbiblioteket er å videreføre arven etter bibliotekpioneren Haakon Nyhuus gjennom å utvikle biblioteksektoren. I de siste fem årene har Nasjonalbiblioteket gitt over 100 millioner kroner i støtte til utviklingsprosjekt. Dette har bidratt til at norske bibliotek fremdeles er i front når det gjelder nyskaping og nytenking. Deler av det utviklingsarbeidet som foregår ute i bibliotekene blir nå presentert på dette åpne seminaret.

Følgende prosjekter blir presentert:

Å friluxe: det nye verbet på UB, UiO
Det overordnede målet for Library-UX-I-prosjektet var å gi noen svar på hvordan man skal drive tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse (UX) i biblioteket. For å svare på dette, ville prosjektet Library-UX-I utvikle UX-metodikk og UX-verktøy for tjenesteutvikling i bibliotek, som kan benyttes av hele biblioteksektoren. Les mer

Er det noen nysgjerrige barn der ute?
De seks bibliotekene i Nord-Østerdal har hatt som mål å opprette og gjennomføre «NYSGJERRIG?», en arrangementsserie med formidling av kunnskap og forskning til barn/unge i deres fritid. Prosjektet blir gjennomført i et område med lange avstander og små bibliotek. Her kan mange bibliotek ha noe å lære.  Les mer

Webløft – Bibliotekenes egen nettløsning
Den 16. mars 2015 startet det toårige prosjektet “Webløft – bibliotekenes egen nettløsning” Det er nå seks fylkesbibliotek som har gått sammen om videreutviklingen av Webløft som opprinnelig ble startet ved Buskerud fylkesbibliotek. Fylkene Akershus, Finnmark, Vestfold, Østfold og Telemark er nå også med i prosjektet. Les mer

Lag ditt eget litteraturnett!
«Lettare litteraturnett» er et prosjekt der Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og Nordland fylkesbibliotek utvikler en metode for å bygge opp lokale litteraturnett på en enkel måte. Målet er å legge til rette for å synliggjøre og formidle lokale forfattere og litteratur i større grad. Programvare og metoder fra prosjektet vil bli tilgjengeliggjort og fritt kunne brukes av andre aktører som vil etablere litteraturnett. Se  forfattarar.sfj.no  og litteraturnettnordnorge.no.

Folkebibliotek og næringsliv Samarbeidsprosjektet mellom bibliotek og næringsliv (BIBSAM) skal gi innbyggerne bedre og utvidede bibliotektjenester og øke bruken av biblioteket gjennom samarbeid med det private næringsliv. Prosjektet skal gi interesserte biblioteksjefer i Norge god innsikt i hvordan biblioteket kan samarbeide med det private næringsliv. Les mer

 

Hvordan 1+1+1 = mer enn 3
Prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3» ble satt i gang for å hjelpe og forsterke prosessen med sammenslåing mellom bibliotekene i Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner, som gikk sammen og dannet én ny kommune fra 1. januar 2017. Nye Sandefjord kommune er den første kommunen som dannes som en følge av kommunereformen. Erfaringene fra prosjektet kan benyttes av andre bibliotek i kommuner som slås sammen. Les mer

Seminaret vil bli strømmet. Se seminaret her.

Velkommen!