Forum for økonomibibliotekarer: Seminar

Tid: mandag 22.01.2018 - tirsdag 23.01.2018
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold
Arrangør: Forum for økonomibibliotekarer

Beskrivelse

Forum for økonomibibliotekarer er en interressegruppe med formål å styrke bibliotektjenester i økonomisk-administrativ utdanning og forskning

Seminarprogram:

Mandag 22 januar i forskningsparken
11.45-12.00: start, velkommen
12.00-13.00: lunsj i Spiseriet i forskningsparken
13.00-14.00: foredrag om Kongsberg ved Bjarne Torkelsen
14.15-15.00: Kongsberg fortsetter med en demonstrasjon i simulatoren, både møteromsfunksjon og båt (vha driftsleder Haakon Thorvaldsen)
15.15-16.00: Joachim Thøgersen fra HSN – et foredrag om mikro og makro
16.00-16.05: takk for første dag, påminnelse om sosialt program om kvelden

Sosialt program mandag:
Becks restaurant: 19.30. Sted: Tønsberg brygge

Tirsdag 23 januar i campuslokalene B1-44
08.45-09.00: kaffe, te, og velkommen tilbake
09.00-10:00: medlemsmøte FØB/åpen sesjon
10.15-11:00 foredrag fra SSB ved Camilla Stabell
11.15-12.00: Trond Løyning fra HSN om økonomisk sosiologi
12.00: lunsj i høgskolens studentkantine Alimento
13.00: omvisning på skolen og i biblioteket
14.00: programmet avsluttes, takk for denne gang

Informasjon om hotell, påmelding og transport finner du her