Fagseminar om referansearbeid

Tid: 09:00-14:30 fredag 24.03.2017
Sted: Finnsnes
Arrangør: Lenvik bibliotek

Beskrivelse

Velkommen til et fagseminar som både omhandler mer generelle tema innenfor referansearbeid og gir innføring i bruk av en god kilde til helseinformasjon, Helsebiblioteket.no.

Fagseminaret er en del av prosjektet Folke-Helse-Biblioteket som gjennomføres av Lenvik bibliotek i samarbeid med LØKTA, Studiesenteret Finnsnes og Frisklivssentralen i Lenvik. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan et folkebibliotek kan være en bidragsyter for økt kunnskap om helse og forebygging.

For mer informasjon og detaljert program, se her