Fagkonferansen om PIRLS 2016: Fortsatt framgang – eller på stedet hvil?

Tid: 09:30–15:30 onsdag 06.12.2017
Sted: Quality Airport Hotel, Sola, Stavanger
Arrangør: Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret

Beskrivelse

Alle som er interessert i norsk skole er invitert til Fagkonferansen om PIRLS 2016.

Basert på funnene fra leseundersøkelsen blant 4. og 5. klassinger vil foredragsholderne blant annet belyse disse temaene:

– Hovedresultatene for PIRLS og ePIRLS 2016
– Hva kjennetegner leserprofilene til sterke og svake jente- og guttelesere?
– Hva betyr lærer og skolemiljø?
– Indikerer PIRLS-resultatene et behov for å justere retningslinjene for skolestart?
– Hvordan leser flerspråklige elever?
– Leser elevene like godt på skjerm som på papir?
– Hvordan følger skolene opp elever som strever?

Foredragsholdere vil være forskere og fagpersoner fra Lesesenteret. Vi vil også invitere sentrale politikere til å komme med korte kommentarer.

Les mer om program og påmelding her