Museumsfagdagene retter seg spesielt mot beslutningstakere og fagpersoner i museumssektoren og tilstøtende fagfelt og aktører.

Denne fagdagen setter fokus på Stortingsmelding nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv som ble lansert våren 2009. Hva er status etter 8 år? Er de politiske ambisjonene fulgt opp? Er tiltakene fremdeles relevante, eller har de måttet vike plassen for andre utfordringer?

Se program

Påmelding her