Kulturrådet inviterer til dialogmøte om innkjøpsordningen for skjønnlitteratur – prosa, lyrikk og dramatikk for voksne.

Arne Vestbø fra Kulturrådets administrasjon, avtroppende leder for prosautvalget Anne Birgitte Rønning og avtroppende leder for lyrikkutvalget Arve Kleiva gir innblikk i forvaltningen av ordningen og oppsummerer 2017. Vi setter av god tid til spørsmål. Dette er en unik mulighet til å diskutere innkjøpsordningen med representanter fra utvalgene.

Lett servering. Møtet strømmes.

Finn mer informasjon og meld deg på her