Boklansering: «Det åpne bibliotek» . Forskningsbibliotek i endring

Tid: Kl. 12:15 mandag 18.09.2017
Sted: HumSam-biblioteket (Georg Sverdrups hus), Blindern
Arrangør: Universitetet i Oslo

Beskrivelse

Boka «Det åpne bibliotek» utforsker endringene i forskningsbibliotekene fra forskjellige faglige og metodiske ståsteder, og ser på hvordan disse endringene påvirker og påvirkes av større endringer i Universitets- og høgskolesektoren og kultur- og kunnskapspolitikken.

Boka er utgitt som et resultat av prosjektet «Åpne bibliotek?» som ble støttet av Nasjonalbiblioteket.

Redaktører for boka er Astrid Anderson, Cicilie Fagerlid, Håkon Larsen og Ingerid S. Straume. Øvrige bidragsytere er Katriina Byström, Idunn Bøyum, Terje Colbjørnsen, Inga Lena Grønlund, Eystein Gullbekk, Hege Kristin Ringnes og Michelle Antoinette Tisdel.

Boka er utgitt Open Access og kan dermed lasted ned, leses og deles helt fritt.  Les boka her

Velkommen til boklanseringen på HumSam!