BIBSYS-konferansen 2018

Tid: tirsdag 20.03.2018 - onsdag 21.03.2018
Sted: Clarion Hotel & Congress, Trondheim
Arrangør: BIBSYS, CERES og UNINETT

Beskrivelse

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å gjøre kunnskap tilgjengelig.

Fra 1. januar 2018 blir BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.
Arbeidet med å etablere virksomheten pågår og sammenslåingsprosessen vil fortsette inn i 2018. Vi har derfor valgt å videreføre BIBSYS-konferansen med samme navn også i 2018.

En effekt av sammenslåingen er at CERES sitt årlige møte med bibliotekkonsortiene inngår i konferansen.

Les mer om konferansen her