Barn og medier – historiefortelling og medvirkning på ulike plattformer

Tid: 09:30-16:00 torsdag 13.09.2018
Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo
Arrangør: Språkrådet og Norsk barnebokinstitutt

Beskrivelse

På hvilke plattformer befinner barn og unge seg i 2018? Hvilke muligheter gir disse for aktører som ønsker å formidle historier til disse målgruppene? Er det mulig å skape attraktive alternativer også på norsk, samisk og tegnspråk? Hva slags kulturpolitikk bør Norge føre på området «barn og medier»?

Til å mene noe om dette har vi invitert forskere, produsenter, kunstnere, spillutviklere, medievitere, representanter for biblioteker, Norsk filminstitutt, Kulturrådet og NRK.

Påmelding til post@ barnebokinstituttet.no.