Åpent seminar om ALMPUB-prosjektet

Tid: 09:30-16:00 tirsdag 08.05.2018
Sted: Nasjonalbiblioteket
Arrangør: Prosjektet ALMPUB

Beskrivelse

Arkivene, bibliotekene og museene har alltid vært institusjoner for offentlighet.  Endrer digitaliseringen disse institusjonenes rolle og oppgaver i så måte?  I tilfelle ja – hvordan?

Dette er hovedtema for forskningsprosjektet ALMPUB.  Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds KULMEDIA-program som skal utforske kulturinstitusjonenes og medienes situasjon under nye teknologiske og økonomiske betingelser.

ALMPUB koordineres av Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag på OsloMet.  Partnere i prosjektet er Universitetet i Tromsø, Høgskolen på Vestlandet og Nasjonalbiblioteket, i tillegg til universiter og høgskoler i Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits og Ungarn.

Målet er at prosjektet skal være nyttig for- og bidra til utvikling på praksisfeltene.  Derfor inviterer prosjektet til åpent seminar på Nasjonalbiblioteket.

Seminaret blir tematisk delt i to:

Første del skal ta for seg problemstillinger knyttet til digitalisering på ABM-feltet i relasjon til offentlighet, og avsluttes med en paneldebatt. Andre del av seminaret har fokus på ABM-institusjonene som møteplasser.

Deltakelse er gratis og inkluderer en enkel lunsj.

Program

Påmeldingsskjema