Illustrasjoner, plakater, filmer og trykkefiler til fri bruk

Her finner du en samling av alle trykkefiler, illustrasjoner, plakater, gifer og små filmer Nasjonalbiblioteket har produsert til forskjellige anledninger. Disse kan dere bruke fritt i biblioteket, på skjermer, egenproduserte plakater, buttons, sosiale medier osv.

Bokåret 2019

Høgtlesingsdagen