Om

Målgrupper
Bibliotekutvikling.no er Nasjonalbibliotekets faglige nettsted for bibliotek, bibliotekansatte og andre interesserte.

Hva kan du finne her?
Siden skal inneholde informasjon om tjenester og faglig utvikling ved Nasjonalbiblioteket og i biblioteksektoren. Her finner du informasjon om prosjekter støttet av Nasjonalbiblioteket og deres erfaringsrapporter.
Siden inneholder informasjon om rapportering av bibliotekstatistikk og historisk statistikk.

Innspill/tilbakemeldinger
Siden er kontinuerlig under utvikling, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger til adressen bibliotekutvikling@nb.no

Bruk av nettstedet
All informasjon på nettstedet er offentlig tilgjengelig informasjon og kan fritt nedlastes.

Tilgjengelighet
Bibliotekutvikling.no skal være tilgjengelige for alle. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om eventuelle tilgjengelighetsproblemer.

Opphavsrett
Bilder kan ikke gjengis uten tillatelse fra Nasjonalbiblioteket.

Nettstedet er utviklet av Dekode.no på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket.