Pakking av publikasjoner til Depotbiblioteket

Adresse for innsending
Depotbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Biblioteknummer: 0183333

Pakking av monografier
Monografiene sorteres etter språk (norsk / utenlandsk) og pakkes i esker. Eskene pakkes fulle, fylles evt. med papp eller annet fyllstoff. Eskene merkes med «Depotbiblioteket, 0183333», dato, avleverende bibliotek + innhold («norske monografier» eller «utenlandske monografier»). Avleveringer fra Alma-bibliotek som har fått midlertidig location, merkes i tillegg: «Midlertidig location i Alma»

Pakking av periodika
Materiale sorteres etter språk (norsk / utenlandsk) og pakkes i esker. Eskene pakkes fulle, fylles evt med papp eller annet fyllstoff. Eskene merkes med «Depotbiblioteket, 0183333, dato, avleverende bibliotek + innhold («norske periodika» eller «utenlandske periodika»).