Overføring av publikasjoner til Depotbiblioteket

Midlertidig inntaksstopp for utenlandske publikasjoner

På grunn av magasinkapasiteten må vi dessverre innføre inntaksstopp for utenlandske publikasjoner til Depotbiblioteket inntil videre. Dette gjelder både monografier og periodika.

Depotbiblioteket vil fremdeles ta imot:

  • Monografier og periodika utgitt i Norge
  • Monografier og periodika utgitt i nordiske land

Vi minner om at tjenesten Ja takk (https://www.nb.no/jatakk) kan benyttes for å sjekke om Depotbiblioteket har behov for flere eksemplarer av monografier.

Generelt

Norske bibliotek kan overføre publikasjoner til Depotbiblioteket. Materialet vi tar inn skal ha utlånskvalitet. Kontakt oss alltid pr e-post i god tid før samlinger sendes.

Kontakt oss her.

Praktisk informasjon

Les mer om hvordan bøkene skal pakkes

Overføring av monografier

Sjekk først om Depotbiblioteket har behov for flere eksemplarer i tjenesten «Ja takk». Tjenesten fungerer foreløpig kun for bøker med ISBN. For andre bøker: sjekk vår beholdning i Oria (har vi tre eksemplarer av norske bøker, og ett eksemplar av utenlandske bøker, har vi ikke behov for flere. Hvis boka er digitalisert, regnes det som ett eksemplar). For Alma-bibliotek: for at poster ikke skal bli slettet når det siste eksemplaret overføres, kan man opprette en midlertidig location. Beskrivelse av hvordan dette gjøres finnes her, under punktet «Flytting av dokumenter til Depotbiblioteket».

Overføring av tidsskrifter

Vi har egne rutiner ved overføring av store tidsskriftmengder (over en pall, dvs 20 standard 7-esker). Ta kontakt for mer informasjon om disse. For overføring av mindre samlinger: sjekk vår beholdning i Oria (har vi to eksemplarer av norske periodika, og ett eksemplar av utenlandsk periodika, har vi ikke behov for flere. Hvis tidsskriftet er digitalisert, regnes det som ett eksemplar).

Overføring av film, musikk og lydbøker

Vi tar imot lydbøker på CD (både norske og utenlandske).
Vi tar imot filmer på DVD (både norske og utenlandske).
Vi tar imot norsk musikk på CD.

Vi tar ikke imot kassetter og LP-plater.
For andre formater: ta kontakt