Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er et støtteapparat for alle landets bibliotek, slik at de kan være i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet på en effektiv måte.

DFB har tre hovedfunksjoner:

  • Innkjøps- og katalogavdeling for litteratur og andre medier på mange språk.
  • Nasjonal fjernlånssentral for litteratur og medier på andre språk enn norsk.
  • Gi veiledning om bibliotektjenester til et flerkulturelt norsk samfunn.

Målgruppen er folkebibliotek og andre bibliotek. Gjennom dem vil DFB nå både de som har andre språk som morsmål, og andre som er nysgjerrige på språk.

DFB har hatt nasjonalt ansvar for flerspråklige bibliotektilbud siden 1975. Fram til 2017 var DFB organisert innunder Deichman bibliotek, men drives nå av Nasjonalbiblioteket.