Bibliotekstatistikk

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for landets folkebibliotek, fagbibliotek og forskningsbibliotek. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.