Strategisk råd – Nasjonal bibliotekstrategi 2015 – 2018

Nasjonalbiblioteket har opprettet et råd for å følge opp Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Rådet skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en god, regelmessig og samordnet dialog med bibliotekene i strategiperioden. Rådet består av 15 medlemmer fra bibliotek over hele landet.

Syv representanter er foreslått av henholdsvis fylkesbiblioteksjefkollegiet, Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg, storbybibliotekene og Forum for små fagbibliotek. I tillegg er det åtte direkteutnevnte medlemmer.

Rådet møtes to ganger årlig.

Sekretariat for bibliotekutvikling fungerer som sekretariat for rådet.

Rådets medlemmer

Foreslått av Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Maria-Carme Torras Calvo, Universitetsbiblioteket i Bergen
Lars Egeland, OsloMet – Storbyuniversitetets Læringssenter og bibliotek

Foreslått av fylkesbiblioteksjefkollegiet

Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek
Birgit Larsen, Troms fylkesbibliotek

Foreslått av storbybibliotekene

Leikny Haga Indergaard, Bergen offentlige bibliotek
Berit Skillingsaas Nygård, Trondheim folkebibliotek

Foreslått av Forum for bibliotekarer i små fagbibliotek

Birgit Hydle, Riksrevisjonen

Øvrige medlemmer

Leon Bang-Hetlevik, Mandal bibliotek
Trud Berg, Stormen bibliotek, Bodø
Evy Sisilie Bergum, Plassen, Molde bibliotek
Jørgen Hovde, Andebu bibliotek og servicetorg
Vidar Lund, Levanger bibliotek
Mona Myrland, Fyrverkeriet bibliotek, Vestre Toten
Anne Kristin Rødal, Os bibliotek, Bjørnsons Minde
Mari Eeg, Rygge bibliotek

Bilde fra rådets møte i Mo i Rana 24.05.2017.
Foto: Maja Atterstig


Referat fra møter