Oppdatert informasjon om Nasjonalt lånekort

Tekst: Inger Stenersen

Her følger en presisering av informasjon om Nasjonalt lånekort, da vi har opplevd at det er usikkerhet rundt dette.

Nasjonalt lånekort er et lånekort alle folkebibliotek kan utstede. Kortet vil gi brukerne noen flere muligheter enn med et lokalt kort. Det er også mulig for brukerne å skaffe seg Nasjonalt lånekort på nett.

Det er ingen forskjell på det fysiske og det digitale kortet. For å kunne benytte et Nasjonalt lånekort ved et bibliotek må brukeren først knyttes opp til det biblioteket. Det kan gjøres på nettet, men noen bibliotek krever fysisk oppmøte for dette.

Kortet gir brukerne tilgang til å søke opp og bestille bøker for lån gjennom Biblioteksøk. Og det gir dem mulighet for direkte innlogging i Filmbib.

Det er viktig at dere informerer brukerne om at de ikke umiddelbart får tilgang til alle andre tjenester. Om de har skaffet seg et digitalt kort, må de først knyttes opp mot et bibliotek for å få tilgang til ressursene der. Som f. eks bibliotekets e-bøker. Om de vil se filmer gjennom Filmoteket, må deres hjemmebibliotek være tilknyttet tjenesten. Om biblioteket er det, er det meget enkelt å logge seg inn.

Vi har forsøkt å klargjøre dette ved å revidere en del tekster. For en bruker som skal registrere seg har vi fått lagt til en presiserende tekst om dette i innmeldingsskjemaet:

Vi har også oppdatert våre egen tekst om saken. Den finner dere her.
Videre har vi utarbeidet svar på ofte stilte spørsmål. De finner dere her.

Som alltid er det lov å stille spørsmål om dere lurer på noe mer. Kontakt Inger Stenersen med eventuelle spørsmål.

Det Nasjonale lånekortet vil bli videreutviklet i løpet av den nye strategiperioden.