Statistikkrapportering for 2019

Portalen for å levere bibliotekstatistikk for 2019 åpner i februar.

Vi har gjort noen forbedringer på levereringsløsningen for statistikk siden i fjor. Her er litt mer praktisk informasjon.

Om dere har problemer, kan dere alltid kontakte oss på bibliotekutvikling@nb.no.

Folkebibliotek

For å levere statistikk må du logge deg inn på bibliotekutvikling.no, og du må ha rettigheter til å levere statistikk. Det vil si at lederen eller andre som administrerer rettigheter, må ha godkjent deg som representant. Leverte du statistikk i fjor er du mest sannsynlig godkjent fra før, da trenger du ikke be om godkjenning. Om du ikke har det, kan du be om det i prosessen med å fylle ut skjema. 

OBS! Mange som allerede har brukere på nettstedet, har fått nye epostadresser i kommunesammenslåinger. Har du det gjør som følger: opprett en ny bruker på bibliotekutvikling.no med den nye epostadressa. Gi oss deretter beskjed om hva den gamle og den nye brukeren er: bibliotekutvikling@nb.no

Det blir også gjort tilgjengelig skjemaer for rapportering av statistikk for mobile bibliotek og fengselsbibliotek for de kommunene som driver dette.

Det blir tilgjengelig en forhåndsvisning av skjemaet, slik at dere kan se skjemaet uten å logge inn.

Portalen for å levere statistikk for 2019 åpner mandag 3. februar på bibliotekutvikling.no. Fristen for å levere statistikk er mandag 2. mars.

Fylkesbibliotek


Fylkesbibliotek leverer egen statistikk på samme måte som folkebibliotek. Dette gjelder også rapportering av statistikk for fylkeskommunale mobile bibliotek

For å levere statistikk må du logge deg inn på bibliotekutvikling.no, og du må ha rettigheter til å levere statistikk, det vil si at lederen eller andre som administrerer rettigheter, må ha godkjent deg som representant. Leverte du statistikk i fjor er du mest sannsynlig godkjent fra før av, da trenger du ikke be om godkjenning. Om du ikke har det, kan du be om det i prosessen med å fylle ut skjema.  

OBS! Mange som allerede har brukere, har fått nye epostadresser i sammenslåinger. Har du det gjør som følger: opprett en ny bruker på bibliotekutvikling.no med den nye epostadressa. Gi oss deretter beskjed om hva den gamle og den nye brukeren er: bibliotekutvikling@nb.no

Fylkesbibliotek får som tidligere også tilgang til oversikter for å kontrollere statistikk for folkebibliotek, mobile bibliotek og skoler. Dette panelet får de tilgang til ved å være innlogget og tilknyttet sitt fylke på bibliotekutvikling.no.

Fylkesbibliotekene får også sendt over en oversikt over passord som de enkelte skolene i sitt fylke skal bruke for å rapportere sin statistikk. Disse kan også videreformidles til den enkelte kommune. Nasjonalbiblioteket svarer også på spørsmål om dette. Se under for mer informasjon.

Portalen for å levere statistikk for 2019 åpner mandag 3. februar på bibliotekutvikling.no.

Fylkesbibliotekekets frister for rapportering er som følger:
Skjema for egen virksomhet: mandag 23. mars
Følge opp og ferdigstille statistikk for folkebibliotek og mobile enheter: mandag 23. mars
Følge opp og ferdigstille statistikk for skolebibliotek: onsdag 29. april

Skolebibliotek

Skolens administrasjon får tilsendt en epost fra oss (bibliotekutvikling(a)nb.no). med lenke til skjema og skolens unike passord. Dennes sendes ut mandag 10. februar.

Passordene vil være enklere enn i fjor. Lenke til skjemaet vil også være å finne på bibliotekutvikling.no. Fylkesbiblioteket vil motta en liste med passord, som de også gjerne kan fordeles videre til kommunene. Nasjonalbiblioteket svarer også på spørsmål om dette. 

Skjema for skolebibliotek åpner mandag 10. februar. Frist for å levere skolebibliotekstatistikk blir mandag 16. mars.

Fag- og forskningsbibliotek

For å levere statistikk må du logge deg inn på bibliotekutvikling.no, og du må ha rettigheter til å levere statistikk, det vil si at lederen eller andre som administrerer tilgangene til biblioteket må ha godkjent deg som representant. Leverte du statistikk i fjor er du mest sannsynlig godkjent fra før av, da trenger du ikke be om godkjenning. Om du ikke har det, kan du be om det i prosessen med å fylle ut skjema.  

Portalen for å levere statistikk for 2019 åpner mandag 3. februar på bibliotekutvikling.no. Fristen for å levere statistikk er mandag 2. mars.

Kommuner

Kommunen skal ikke lenger levere egen statistikk, med de har ansvaret for å kontrollere statistikken for grunnskolene. Det kan de gjøre gjennom et eget panel.

Alle kommuner får tilsendt et passord og en lenke til panelet på e-post og trenger ikke opprette en bruker bibliotekutvikling.no.

Kommunens frist for purring og kontroll av skolestatistikken er torsdag 2. april.

Fylker

Fylkeskommunen skal ikke lenger levere egen statistikk, med de har ansvaret for å kontrollere statistikken for videregående skoler i sitt fylke. Det kan de gjøre gjennom et eget panel.

Alle fylkeskommuner får tilsendt et passord og en lenke til panelet på e-post og trenger ikke opprette en bruker bibliotekutvikling.no.

Fylkeskommunens frist for purring og kontroll av skolestatistikken er torsdag 2. april.